อบรมแนวคิดและกรอบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยจัดอบรมบุคลากรของคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นคณะนำร่องเพื่อทำงานพัฒนาด้านการศึกษาภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPex) แต่เนื่องด้วยเห็นว่าบุคลากรส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกรอบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำหรับด้านการศึกษา จึงจัดอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น

ในการอบรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในหัวข้อ “แนวคิดและกรอบของ Thailand Quality Award (TQA) กับการจัดทำโครงร่างองค์การ (Organization Profile: OP)” โดยมีวิทยากรคือศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

ที่ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 1700-2000

ดูภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s