Insight Thailand Quality Award


ระหว่างการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ก่อนเริ่มงานประมาณครึ่งชั่วโมง พวกเราที่เข้าอบรมและมาถึงสถานที่อบรมแล้วได้ดูวีดิทัศน์เรื่องหนึ่งซึ่งมีชื่อเรื่องเจาะลึกเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ วิทยากรในวิดีทัศน์ที่ดูคือคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ พิธีกรและนักวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ที่หากใครดูข่าวช่อง 3 เป็นประจำก็คงรู้จักกันดี แม้ว่าวีดิทัศน์มีความยาวเกือบหนึ่งชั่วโมง แต่พวกเราก็ได้ดูเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น แต่เจ้าภาพที่จัดงานได้แจกแผ่นซีดีของวีดิทัศน์นี้ให้กับทุกหน่วยงาน หน่วยงานละหนึ่งแผ่น ซึ่งตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างพวกเราก็ได้มาหนึ่งแผ่น และหากใครสนใจนำไปศึกษาดูน่าจะสามารถติดต่อขอยืมได้จากงานนโยบายและแผนครับ

โดยย่อนั้น คุณบัญชาเกริ่นนำเข้ารายการโดยพูดถึงเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะธุรกิจแบบ SME ที่จะเป็นกำลังผลักดันเศรษฐกิจของชาติต่อไป แต่บางธุรกิจอาจประสบปัญหาและปิดตัวลง นำเข้าสู่การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award มาใช้เพื่อปรับปรุงกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆไป เริ่มต้นจากค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพทั้ง 11 ข้อ (ดูรายละเอียดเรื่องค่านิยมและแนวคิดหลักได้บนเว็บนี้เช่นกัน) และเกณฑ์ 7 หัวข้อภายใต้โครงร่างองค์กรของธุรกิจ

รายละเอียดของแต่ละหมวดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินำเสนอโดยผู้บริหารของหน่วยงานที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพไปใช้ และได้ผลดี ได้รางวัลแบบ TQC หรือ Thailand Quality Class กันไปบ้าง โดยวิทยากรที่มาแนะนำให้ผู้ชมรู้จักเกณฑ์ทั้งหลายได้แก่ คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชัยบูรณ์บราเดอร์สจำกัด คุณประสิทธิ์ สุวรรณวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัด คุณวิชัย ศรีมวรรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์บริษัทสมบูรณ์แอ๊ดวานส์เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) คุณรำไพพรรณ พรตรีสัตย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดจำกัด (กิจการเบเกอรี่)

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s