อบรมเกณฑ์หมวดผลลัพธ์

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  หมวดที่ 7 เรื่องผลลัพธ์ มีคะแนนมากที่สุดในบรรดาหมวดทั้งหมด คือ 400 คะแนน การที่จะได้มาซึ่งคะแนนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ เพราะมันหมายถึงผลลัพธ์ที่มาจากหมวดต่างๆก่อนหน้านี้ที่ดีเลิศเท่านั้น จึงจะสามารถมาถึงจุดนี้ได้ แต่ความตระหนักในความสำคัญที่ได้ทราบถึงความต้องการในหมวด 7 จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในหมวดอื่นๆต่อไปเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร (ที่ปรึกษาอธิการบดี) เป็นวิทยากรอีกครั้งในการอบรมเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (Education Performance Excellence: EdPEx) ตามโครงการอบรมของกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อีกครั้ง และเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีย์การอบรมนี้ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ รับเป็นเจ้าภาพในการอบรมครั้งที่ 10 นี้ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในด้านของเนื้อหานั้น หมวด 7 เรื่องผลลัพธ์มีคะแนนมากที่สุดในเกณฑ์คือ 400 คะแนน องค์กรต่างๆอาจได้คะแนนแตกต่างกันอันเนื่องมาจากหลายเหตุหลายปัจจัยเช่น ธรรมชาติขององค์กร ว่าองค์กรทำอะไรขาย เป็นสินค้า หรือเป็นหลักสูตรเหมือนในกรณีของสถาบันการศึกษา

เวลาให้คะแนนในส่วนนี้ ถ้าเป็นเรื่องกระบวนการ (process) จะใช้วิธีพิจารณาที่มีตัวย่อว่า ADLI ย่อมาจาก Approach, Deployment, Learning และ Integration

ในส่วนของผลลัพธ์ จะใช้วิธีให้คะแนนแบบ LeTCI มาจาก Levels, Trends, Comparisons, Integration

วิทยากรสรุป ลำดับ การเขียนตอบเกณฑ์ TQA ว่าตามปกติแล้วควรเริ่มจากการทำโครงร่างองค์กร หรือ Organization Profile (OP) ตามด้วยการทำมหวด 2 เรื่องการวางแผนกลยุทธ แล้วก็มาดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างในหมวด 4 เรื่องการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และมาเขียนหมวด 7 เรื่องผลลัพธ์ ส่วนหมวดอื่นๆมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองโดยอัตโมมัติ

ความเกี่ยวโยงกันของหมวด 7 เรื่องผลลัพธ์และหมวดอื่นๆ แบ่งตามหัวข้อย่อยในหมวด 7 มีรายละเอียดดังนี้

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (สัมพันธ์กับหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้)
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (สัมพันธ์กับหมวด 3 การมุ้งเน้นลูกค้า)
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (สัมพันธ์กับหมวด 2 เรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ)
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (สัมพันธ์กับหมวด 5 เรื่องการมุ่งเน้นบุคลากร)
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (สัมพันธ์กับหมวด 6 เรื่องการจัดการกระบวนการ)
7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร (สัมพันธ์กับหมวด 1 เรื่องการนำองค์กร)

หลังจากพูดเรื่องเกณฑ์เสร็จ วิทยากรก็พาเราไปดูกรณีศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลไนติงเกล ซึ่งไม่มีตัวตนจริงๆแต่อย่างใด แสดงให้เห็นการแสดงข้อมูลมากมายจากหมวด 4 เพื่อเอามาใช้ในหมวด 7 โดยเฉพาะการมีตัวเทียบเคียง และการแสดงแนวโน้มที่ดีกว่าขององค์กร

ดูภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s