การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ใบงานของการประชุมเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีหัวข้อต่างๆดังนี้

การเทียบเคียง (benchmarking)

หน่วยงานของท่านจะเทียบเคียงกับหน่วยงานใดของต่างประเทศ และส่วนงานมีข้อได้เปรียบ หรือข้อเสียเปรียบกับหน่วยงานนั้นอย่างไร

จุดเด่น จุดแข็ง หรือ best-practice

ให้ประเมินตนเองว่าหน่วยงานมีจุดเด่น จุดแข็ง หรือมีอะไรที่เป็น best practice ให้ระบุตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับ

ประเมินความเสี่ยง

ขอให้ประเมินสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

โอกาสพัฒนา

สิ่งใดที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เรียงลำดับตามความสำคัญ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยงานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s