องค์ประกอบตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพ

ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสกอ.และสมศ.ปีการศึกษา 2553 มีดังนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
  • องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
  • องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  • องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
  • องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
  • องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
  • องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  • องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
  • องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไการประกันคุณภาพ
Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s