การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

จากการใช้ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเป็นเชิงปริมาณแบบตัวเลข (numerical) ทำให้สามารถเปรียบให้เห็นความแตกต่างได้ง่าย ซึ่งอาจนำมาเพื่อการประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนขององค์กรได้

พิจารณาจากผลการประเมิน

ตารางที่ 1 การกระจายของคะแนนที่ได้จากตัวบ่งชี้ต่างๆที่มีคะแนน 5 ระดับ 1-5 (หรือ 0 หากไม่มีการดำเนินการใดๆ)

ระดับคะแนน

ความถี่

รวม

5 คะแนน

///// ///// ///// //

17

4 คะแนน

///

3

3 คะแนน

////

4

2 คะแนน

//

2

1 คะแนน

 

0 คะแนน

/

1

รวม

27

ความต่างของคะแนน

ตารางที่ 2 ความแตกต่างในแต่ละตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับเป้าในแผนการดำเนินงานหรือแผนกลยุทธ

ความต่างของคะแนน

ความถี่

จำนวนหัวข้อ

ตัวบ่งชี้

+5

 

+4

 

+3

////

4

A,B,C,D

+2

//

2

E,F

+1

////

4

G,H,I,J

0

///// ///// /

11

-1

/

1

K

-2

//

2

L,M

-3

//

2

N,O

-4

 

-5

/

1

P

รวม

27

 

จุดแข็งและจุดอ่อน

เราอาจเห็นจุดอ่อนได้ทันทีจากคะแนนที่ต่ำมากๆของตัวชี้วัด เช่นมีหนึ่งหัวข้อที่ได้ศูนย์คะแนน (ตารางที่ 1) แต่จุดแข็งนั้นอาจพิจารณาได้ยากกว่า เช่นมีหัวข้อที่ได้ห้าคะแนนถึง 17 หัวข้อ แล้วหัวข้อใดคือจุดเด่นขององค์กร?

จุดอ่อนที่เห็นได้จากตารางที่ 2 ได้แก่หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ เช่นหัวข้อที่ K,L,M,N,O และ P

จุดแข็งที่เห็นได้จากการเปรียบเทียบดังตารางที่ 2 ได้แก่หัวข้อ A,B,C,D,E,F เป็นต้น

หมายเหตุ

การประเมินเชิงตัวเลขนี้ อาจไม่สะท้อนภาพของความเป็นจริง จึงควรใช้ร่วมกับการประเมินในลักษณะอื่นๆประกอบการประเมิน แล้วนำไปปรับแผนการดำเนินงานต่อไป

อ้างอิง

  • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s