หน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ในลักษณะของกลุ่มวิจัยเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้เกิดนโยบายให้มีการตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นระหว่างกันในภาควิชา หรือระหว่างภาควิชาในคณะฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

โดยในคณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน่วยวิจัยต่างๆดังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
 • หน่วยวิจัยพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ
 • หน่วยวิจัยยางและเทคโนโลยี
 • หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำแบคทีเรีย
 • หน่วยวิจัยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
 • หน่วยวิจัยด้านพลังงานทางเลือก
 • หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
 • หน่วยวิจัยเครือข่ายแคลเซียมและกระดูก
 • หน่วยวิจัยด้านการเร่งปฏิกิริยา
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจำลองแบบระบบซับซ้อน
 • หน่วยวิจัยโปรตีนตัวขนส่งเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์

ติดต่อประสานงานได้ที่ งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-201-5040 ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/muscresearch

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

One thought on “หน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s