แบบประเมินงานพบคณบดี

แบบประเมินกิจกรรม “พบคณบดี” เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 มีคำถามดังนี้

  • เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
  • เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา
  • เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งทิศทางการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์
  • ความน่าสนใจของงาน
  • ความเหมาะสมของสถานที่
  • ความเหมาะสมของอาหารว่าง
  • ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการและฝ่ายต้อนรับ
  • ความเหมาะสมของการจัดงานโดยรวม

สอบถามโดยงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ โดยประเมินเป็น 5 ระดับ (มากที่สุด,มาก,ปานกลาง,น้อย,น้อยที่สุด)

 

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s