ชมรมสันทนาการ

ชมรมสันทนาการ เป็นชมรมที่จะขอจัดตั้งขึ้นมาใหม่ ภายใต้สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายสมประสงค์ ทองคำเป็นประธานชมรม

ชมรมสันทนาการจัดตั้งขึ้นตามหลักการและเหตุผลที่ว่ากิจกรรมด้านสันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตนักศึกษา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน สมานสามัคคี พัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ทำให้กล้าแสดงออกในทางที่ดี และเสริมสร้างสุขภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อฝึกผนทักษะในการเป็นผู้นำสันทนาการ และกระบวนการกลุ่มของสมาชิกชมรมสันทนาการ ให้สามารถดำเนินสันทนาการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคนิค ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมสันทนาการ
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมสันทนาการ

ลักษณะการดำเนินกิจกรรมของชมรม

 • ฝึกสอนเนื้อเพลงและท่าเต้นประกอบเพลง
 • ฝึกสอนการดำเนินกิจกรรมสันทนาการ
 • ฝึกสอนกระบวนการกลุ่ม
 • จัดค่ายสันทนาการ
 • ดำเนินกิจกรรมสันทนาการในค่ายวิทยาศาสตร์ (MAS Camp) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ และค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์

ความสอดคล้องกับ MAHIDOL Core Value

 • A – Altruism กิจกรรมสันทนาการมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสามัคคีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • O – Originality ชมรมมีการพัฒนากิจกรรมสันทนาการต่างๆให้มีความแปลกใหม่
 • L – Leadership สมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรมสันทนาการและควบคุมให้กิจกรรมมีความต่อเนื่องมีทักษะความเป็นผู้นำกลุ่ม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

One thought on “ชมรมสันทนาการ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s