หัวข้อการอบรมหลักสูตร TQA Pre-Assessor รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2555

การอบรมหลักสูตร Pre TQA-Assessor ในรุ่นที่ไปเรียนกันนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2555 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

อบรมหลักสูตร Pre-TQA Assessor

วิทยากร

 • ดร.เอมอมร คำนุช
 • รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
 • นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
 • รศ.ดร.ปรียานุช แย้มวงศ์
 • รัชฎา อสิสนธิสกุล
 • เภสัชกรหญิงจุรีรัตน์ พฤกษ์ปิติกุล
 • คุณวลีพร ธนาธิคม

หัวการอบรมวันที่หนึ่ง

 • วัตถุประสงค์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • กระบวนการการพิจารณารางวัลคุณภาพแห่งชาติ และความสำคัญของผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ทบทวนประเด็นสำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • บันไดสามขั้นของการพิจารณารางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • กระบวนการทำแบบประเมินตามเกณฑ์ของผู้ประเมินแต่ละคน (Independent Review)
 • ปฏิบัติการเรื่องปัจจัยหลัก (key factor)
 • การประเมิน 6 ขั้น
 • ปฏิบัติการจับคู่หัวข้อกับปัจจัยหลัก
 • การวิเคราะห์หัวข้อตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • การเขียนข้อคิดเห็น
 • ปฏิบัติการการเขียนข้อคิดเห็น

หัวข้อการอบรมวันที่สอง

 • ข้อควรทำและไม่ควรทำในการเขียนข้อคิดเห็น
 • หลักการการให้คะแนน
 • ปฏิบัติการการให้คะแนนตามหัวข้อ
 • การวิเคราะห์หัวข้อด้านผลลัพธ์
 • ปฏิบัติการตารางคำนวณคะแนน
 • การเขียนข้อคิดเห็นด้านผลลัพธ์
 • ปฏิบัติการการเขียนข้อคิดเห็นด้านผลลัพธ์

หัวข้อการอบรมวันที่สาม

 • การให้คะแนนด้านผลลัพธ์
 • ปฏิบัติการให้คะแนนผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อ
 • องค์กรในภาพใหญ่ (key theme)
 • ปฏิบัติการการเขียนประเมินองค์กรในภาพใหญ่ด้านกระบวนการ
 • ปฏิบัติการการเขียนประเมินองค์กรในภาพใหญ่ด้านผลลัพธ์
 • จบขั้นตอนการทำการประเมินตามเกณฑ์โดยผู้ประเมินแต่ละคน
 • สรุปและปิดการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ความเห็นบน “หัวข้อการอบรมหลักสูตร TQA Pre-Assessor รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2555”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s