โครงการ MU LabPass

image

กรรมการโครงการ MU LabPass ร่วมประชุมกันเป็นครั้งที่ 5 ของปีพ.ศ. 2555 นี้เพื่อพิจารณาเนื้อบทเรียน ข้อสอบ และการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:30-16:30 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทเรียน

 • บทที่ 1 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (General Safety Rules)
 • บทที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE)
 • บทที่ 3 เอกสารกำกับข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) และสัญลักษณ์ระบุอันตรายของสารเคมี (Safety Labeling)
 • บทที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
 • บทที่ 5 อัคคีภัย
 • บทที่ 6 ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางแสง
 • บทที่ 7 ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biological Safety)
 • บทที่ 8 การทิ้งของเสีย (Waste Disposal)
 • บทที่ 9 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response)
ตารางการอบรม
 • การแนะนำโครงการ MU LabPass วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท (สำหรับอาจารย์ และบุคลากร)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา (สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย เช่นนักศึกษาช่วยงาน และนักวิทยาศาสตร์)
การนำไปใช้
 • ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์จากเว็บไซต์ของโครงการ และต้องผ่านแบบทดสอบภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา
 • ให้ผู้เรียนและผู้สอนวิชาปฏิบัติการใส่เสื้อกาวน์ในห้องปฏิบัติการทุกคน
 • ให้จัดสรรคะแนนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในห้องปฏิบัติการในการประเมินนักศึกษาสำหรับวิชาปฏิบัติการทุกวิชา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s