สรุปประสบการณ์จากการอบรมเรื่องการประเมินองค์กร

หลังจากไปอบรมหลักสูตร Educational Performance Excellence Self-Assessment Course ในโครงการต่อยอด EdPEx ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Dr.Luis Calingo ทางสกอ.ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมกรอกแบบฟอร์ม KM เพื่อแชร์สิ่งที่ได้รับจากการอบรมร่วมกัน

แบบฟอร์มสรุปประสบการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นตาราง ประกอบด้วย 4 คอลัมน์ได้แก่

  • Workshop
  • Group process activities to achieve the workshop assignment ให้อธิบายกระบวนการคิด กิจกรรม ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติและการได้มาซึ่งข้อสรุป ซึ่งเป็นผลสรุปงานของกลุ่มย่อย
  • Report/Result
  • Additional comment

มีจำนวนแถว (record) ทั้งสิ้น 9 เรื่องแบ่งตามจำนวน workshop ของการอบรม

อ้างอิง: แบบฟอร์มสรุปประสบการณ์ (สกอ.)

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s