ไผ่พุ่งฟ้า

ไผ่พุ่งฟ้าปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรกในการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ที่ผมและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล วิทยากรท่านหนึ่งในการอบรมครั้งนี้ยกมาเป็นตัวอย่างของการเขียนตอบเกณฑ์ในหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (2) ว่าด้วยเนื้อที่เท่ากันนั้นเราสามารถเขียนจนได้คะแนนในระดับสูงสุดของการประเมินด้านกระบวนการได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนให้ยืดยาว (ทั้งนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมโต้แย้งในครั้งก่อนว่าๆ การให้เขียนแค่ 100 หน้านั้นไม่น่าจะพอ)

เอกสารการตอบเกณฑ์ของบริษัท “ไผ่พุ่งฟ้า” อาจจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการณ์สร้างกรณีศึกษาที่ออกแบบขึ้นโดยผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในประเทศเองเช่นเดียวกับที่ทาง MBQA ได้สร้างไว้ให้ศึกษากันทุกรอบของเกณฑ์ใหม่

รายละเอียดของเอกสารประกอบด้วยสไลด์ที่มีพื้นที่เท่ากัน 8 สไลด์ (Powerpoint) ใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากัน แต่สามารถพรรณาความกระบวนการในข้อดังกล่าวได้แตกต่ากันถึง 8 แบบ 8 ระดับคะแนนในการประเมินได้

 • การเขียนแบบที่ได้คะแนนต่ำสุด คือการเขียนแบบพรรณาเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเจื้อยแจ้วไปเรื่อย (anecdotal information)
  • ไม่แนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A)
  • แทบไม่พบการนำแนวทางที่เป็นระบบสู่การปฏิบัติ (D)
  • ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง หรือมีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหาขึ้น (L)
  • และไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดัองค์กร แต่ละพื้นที่หรือหน่วยงาน ดำเนินการอย่างเอกเทศ
 • ไปจนถึงระดับคะแนนสูงสุดในตัวอย่างการเขียนในสไลด์สุดท้ายที่…
  • แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอลสนองต่อข้อกำหนดต่างๆของหัวข้อได้อย่างสมบูรณ์ (A)
  • มีการนำแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สำคัญในพื้นที่หรือหน่วยงานใดๆ (D)
  • กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และการเรียนรู้ในระดับองค์กรด้วยการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร มีการแสดงให้เห็นอว่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กรว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และนวัตกรรมทีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ และการแบ่งปันในระดับองค์กร (L)
  • และมีแนวทางบูรณาการกับความต้องการของอค์กรในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I)

อ้างอิง:

 • เอกสารแจกเพิ่มเติมกรณีศึกษาบริษัทไผ่พุ่งฟ้า (11 ก.ค. 2555)
 • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing (11 ก.ค. 2555)
Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 ความเห็นบน “ไผ่พุ่งฟ้า”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s