การตอบเกณฑ์แบบเรื่อยเปื่อย

ต้วอย่างการเขียนตอบเกณฑ์ TQA ข้อ 3.2 ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน แบบเรื่อยเปื่อย (anecdotal Information) ระดับคะแนน 0-5%

3.2 ข (2) ข้อร้องเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แม้ไผ่พุ่งฟ้าจะมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพียงใดก็ตาม ไผ่พุ่งฟ้า จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า ได้ปรับให้พนักงงานมีทัศนคติที่ดีต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า ให้ทุกคนคิดว่า ข้อร้องเรียนคือโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และนำข้อร้องเรียนมาตอบสนอง ตัวอย่างเช่น หมอขวัญในอำเภอทุ่งหมาว้าได้ร้องเรียนว่า บ้องไฟของบริษัทระเบิดเร็วเกินไป ไผ่พุ่งฟ้าได้รีบตอบสนองทันทีโดยไม่รีรอ มีการออกแบบใหม่ภายในสองสัปดาห์ ทำให้หมอขวัญท่านดังกล่าวมีความพึงพอใจ และแนะนำไผ่พุ่งฟ้าให้กับอำเภออื่นๆ ทำให้ไผ่พุ่งฟ้าสร้างยอดขายได้จำนวนมากในจังหวัด และเป็นที่นิยมของหมอขวัญในภาคอีสานตอนใต้ อีกตัวอย่างที่ไผ่พุ่งฟ้าภาคภูมิใจ คือพระในวัดแห่งหนึ่งร้องเรียนเรื่องควันและฝุ่นที่เกิดขึ้นจำนวนมากหลังการจุดระเบิด ไผ่พุ่งฟ้าให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างยิ่ง ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำการวิจัยและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดบ้องไฟรุ่น พระยาพญานาค ทำให้ไผ่พุ่งฟ้า เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย รักษายอดขายเป็นอันดับต้นของประเทศได้

ที่มา: กรณีศึกษา “ไผ่พุ่งฟ้า”

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s