การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Presentation

วิทยากร: ธานี เทพวัลย์

ก่อนม่านเปิด (ก่อนการนำเสนอ)

 • สมองของมนุษยืเราเริ่มทำงานตั้งแต่ปฏิสนธิและไม่เคยหยุดทำงานเลย จนกระทั่งถึงวินาทีที่จะต้องขึ้นมาพูดต่อหน้าสาธารณะ (ขำๆ)

ช่วงนำเสนอ

 • สื่อด้วยภาษากาย
  • กานแต่งกายและลักษณะที่ปรากฎแก่สายตา
   • 90% ถูกปกคลุมด้วยเครื่องแต่งกาย
    • การแต่งกายของสุภาพบุรุษ
     • ไม่ควรเอาอะไรใส่กระเป๋าเสื้อ กางเกงให้รุงรัง
    • การแต่งกายของสุภาพสตรี
     • เสื้อผ้า หน้า ผม (ให้เหมาะ)

   • ข้อแนะนำ: แต่งกายให้ดีกว่าผู้ฟังระดับหนึ่ง (ถ้าผู้ฟังใส่เสื้อนอกแล้วเราไม่ต้องใส่สองตัว…ฮา)
   • รองเท้า: หุ้มปลายเท้าและส้น ขัดให้สะอาดดูดี
  • การสื่อสารทางสายตา
   • สบตาผู้ฟัง
ไม่ควรใส่แว่นดำ
   • ควรให้ผู้ฟังเห็นตาผู้พูด
   • ต้องฝึก ควรมองให้ทั่วทั้งห้อง ไม่ควรมองกวาดไปกวาดมาตลอดเวลา
   • มองผู้ฟังจะรับทราบได้ว่าผู้ฟังฟังอยู่ หรือเข้าใจหรือไม่
  • การทรงตัวและการเคลื่อนไหว
   • ห้ามล้วงแคะแกะเกา
ท่ายืน
   • ยืนตัวตรง ลงน้ำหนักทั้งสองข้าง ไม่เท้าหน้า เท้าหลังกับโต๊ะให้ดูไม่สุภาพ
   • สิ่งที่ถือออกมา อย่าให้เกะกะ ถือมาแล้วควรใช้
ท่านั่ง
   • นั่งครึ่งเก้าอี้ ตัวจะตรง
   • มือวางบนโต๊ะ อาจถือปากกาได้
   • อย่าถอดรองเท้าตอนไปบรรยายหรือนำเสนอแบบนั่ง
  • ท่าทางและการแสดงออกด้วยสีหน้า (มนุษย์เชื่อตามากกว่าเชื่อหู)
   • ยิ้มได้ก็ยิ้มหน่อย สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการบรรยายด้วย
   • นั่งตัวตรงๆ ให้ดูผู้ประกาศข่าว (ปิดเสียงดู) เป็นตัวอย่าง
ท่าทางและการแสดงออก
ท่าประกอบการบรรยาย
   • ท่าทางประกอบการบรรยายสามารถทำได้ สอดคล้องกับเรื่องที่พูด และเป็นธรรมชาติ ไม่ควรแกว่งไปมาอย่างไม่มีความหมายรบกวนการฟังการดู
 • สื่อด้วยภาษาพูด
  • ภาษาที่ใช้
   • ระดับเสียง ดังพอเหมาะ ชัดเจน
   • ศัพท์เทคนิค และคำย่อ ฟังรู้เรื่อง (ถ้าใช้ภาษาอื่น ภาษาต่างชาติ) การออกเสียงถูกอักขระวิธีของภาษานั้นๆ คำควบกล้ำ สำเนียง
   • ภาษาถิ่น
   • ไม่ควรก้าวร้าว อุทาน ตกใจ ประชด สบถ
   • คุณภาพของเสียง ไม่แหลมไม่ทุ้มเกินไป ฝึกฝนได้
   • การเน้นเสียง เพื่อแสดงความสำคัญ ไม่เน้นทุกคำ ไม่ควรพูดราบเรียบไปจนน่าเบื่อ
  • การหยุดวรรค
   • การทิ้งจังหวะ ไม่หยุดกลางประโยค
   • การใช้ช่วงเงียบ รอดูการตอบสนองจากผู้ฟัง
  • และภาษาที่ไม่เป็นคำ (เอ่อ อ่า นะครับ นะค่ะ ใช่ไม่ใช่ เสียงประกอบอื่นๆ)
   • วาสนาของคำพูด (อ่านว่า “วา สะ นา”) หมายถึงความเคยชิดในการใช้คำว่า “นะครับ” ท้ายประโยคที่ฝังลึก
 • การใช้อุปกรณ์
  • ไมโครโฟน
   • ไมโครโฟนมีหลายประเภท ควรรู้จักการทำงานของไมโครโฟนที่จะใช้ (ทดสอบหากไปถึงก่อนเวลา) เช่นบางประเภทจะต้องเปิดค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีถึงจะทำงาน
   • ท่าทางการถือไมโครโฟน ให้ถือแบบปกติ ไม่เลียนแบบนักร้อง
   • การทดสอบไมโครโฟน ไม่ควรพูด “ฮัลโหลๆ เทสต์ๆ” ไม่ควรเคาะ ไม่ควรเป่า ให้พูดเป็นคำภาษาธรรมดาในการทดสอบเช่นสวัสดี
   • ควรระวังเมื่อวางไมโครโฟน ที่อาจกลิ้งตกจากที่วาง หรือขาไมโครโฟน
   • หากเป็นไมโครโฟนแบบมีสาย ไม่ควรม้วนสายเล่น หรือแกว่งไปมา และไม่ควรเดินไปเดินมาให้สายพันขา
   • หากเป็นการนั่งบรรยาย ให้เลื่อนไมโครโฟนเข้าหาตัว ไม่ควรที่จะต้องโน้มตัวไปหาไมโครโฟนเวลาพูด และไม่ควรให้ไมโครโฟนบังหน้าตาผู้บรรยาย
   • หากเป็นไมโครโฟนที่ติดไว้กับตัว อย่าลืมปิดหรือคืนไมโครโฟนก่อนไปเข้าห้องน้ำ หรือบรรยายเสร็จ
  • จอภาพ
   • ไม่ใช้ปากกาขีดเขียนบนฉากรับภาพ
   • ไม่ยืนบังฉากรับภาพ เช่นยืนอยู่หน้าเครื่องโปรเจกเตอร์
  • ตัวชี้ (pointer)
   • ไม่ควรชี้ค้างไว้นานๆ และวนไว้นานๆ
   • แนบมือกับลำตัวเพื่อให้นิ่ง และไม่สั่น หรือใช้อีกมือหนึ่งประคอง
   • ถ้าเป็นการชี้บนเอกสาร ไม่ควรใช้นิ้วมือชี้ ให้หาปากกาหรือวัตถุอื่นมาช่วยในการชี้
 • การดึงผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วม
  • เป็นศิลปะส่วนบุคคล ต้องฝึกฝนและเรียนรู้
 • การมีอารมณ์ขัน
  • การมีอารมณ์ขัน ควรสุภาพ และรู้กาละเทศะ
 • ความเป็นตัวตนตามธรรมชาติ

การสรุปปิดท้ายให้เกิดความประทับใจ

 • สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญ ที่ผู้ฟังควรทราบและจำกลับไปหลังบรรยายจบ
 • ช่วงถามตอบ
  • ฟังคำถามให้จบ
  • คิดก่อนตอบคำถาม
  • ทวนคำถาม อาจเพื่อซื้อเวลาคิดเพิ่ม หรือเพื่อดูว่าเข้าใจตรงกันกับผู้ถามหรือไม่ และเพื่อให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ยินคำถามตั้งแต่ต้นได้ทราบคำถามด้วย
  • ควบคุมอารมณ์ ไม่ทะเลาะกับผู้ที่ถาม (ยอมรับไปก่อน เช่นบอกว่าจะไปลองกลับไปพิจารณาใหม่)
  • ห้ามแก้ตัว

หลังจบการบรรยาย

 • ควรมีการประเมินผลการบรรยาย
  • ประเมินด้วยตนเอง
  • ประเมินโดยผู้อื่น
   • แบบสอบถาม
   • หรือผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากเฟื่อนร่วมงาน
  • ประเมินอะไร
   • ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการบรรยาย
    • ประสิทธิภาพของการพูด ดูที่ผู้พูด
    • ประสิทธิผลของการพูด วัดจากผู้ฟัง
      • เกิดความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังได้ฟังเรื่องที่ต้องการฟัง ผ่านการบรรยายที่มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศที่ดี จดจำ และนำไปใช้ได้หรือไม่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โฆษณา

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s