การเสวนาผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การเสาวนาผู้ตรวจประเมิน (After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยหมิดล ประจำปี 2555

MU_EdPEx_AAR_20130912_06

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 0830-1200 ณ ห้องศาลายา 2527 (สระบัว) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

 • 0830 ลงทะเบียน
 • 0900 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 0910 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสรุปผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2555
 • 0920 แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการควยประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ในประเด็นกระบวนการตรวจประเมิน กรรมการตรวจประเมิน และส่วนงานรับการตรวจประเมิน
 • 1030 นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • 11:00 รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สมภพ ประานธุนารักษ์ บรรยาย “กำหนดค่าคะแนนอย่างไรให้มีมาตรฐาน”
 • 1150 ปิดการเสวนา
 • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน

แบบประเมินกิจกรรม

 • มีประเด็นการประเมินด้านต่างๆได้แก่
  • ด้านเนื้อหาและวิทยากร
  • ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนา
  • ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานเสวนาในภาพรวม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s