แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาว EdPEx 200

ทีมงานคณะวิทย์ฯ ม.มหิดล
ทีมงานคณะวิทย์ฯ ม.มหิดล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

วันที่ 10 มีนาคม 2557

 • หลักการและลักษณะสำคัญของเกณฑ์
 • ค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx
 • ความสำคัญของโครงร่างองค์กร
 • Workshop โครงร่างองค์กร

วันที่ 11 มีนาคม 2557

 • ความสำคัญของหมวด 1
 • ความสำคัญของหมวด 2
 • ความสำคัญของหมวด 3
 • ความสำคัญของหมวด 5

วันที่ 12 มีนาคม 2557

 • ความสำคัญของหมวด 6
 • ความสำคัญของหมวด 4 (มาอยู่ตรงนี้เพราะเป็น system foundation เชื่อมโยงกับหมวด 6 และ 7)
 • ความสำคัญของหมวด 7
 • การประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • Q&A

วิทยากร

เอกสารประกอบการอบรม

 • TQA/EdPEx Criteria (handout)
 • (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศ฿กษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกาา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เอกสารใบงาน (workshop)
 • แบบประเมินของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร (สำหรับทีมนำ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s