การเผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาให้เป็น transformative education (การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง) และให้เป็นไปตามนโยบาย ICT-Based University ทางมหาวิทยาลัยจึงให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกและเผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานจากห้องเรียนที่ ม.มหิดล ศาลายา ผ่านระบบ e-Lecture ซึ่งจะทำให้

 • อาจารย์ผู้สอนสามารถนำคำบรรยายการสอนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสอน
 • ใช้เพื่อการวิจัยทางการศึกษา
 • ลดภาระการทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใจได้

ห้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้แก่ L1, L2, ห้อง ศ.ชัชวาลย์ และห้อง ศ.กษาน

หัวข้อในแบบสอบถาม

 • รหัสวิชาที่สอน
 • ห้องที่สอน
 • กลุ่มที่สอน
 • ชั้นปีที่สอน
 • การอนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน
  • ให้เผยแพร่ใช้ในหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล (ไม่มีการตัดต่อวิดีโอก่อนเผยแพร่)
  • ให้เผยแพร่ใช้ภายใน ม.มหิดล ผ่านทาง Mahidol Intranet
   • ไม่ต้องการตัดต่อวิดีโอก่อนเผยแพร่
   • ให้ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลและหอสมุดฯตัดต่อวิดีโอตามที่อาจารย์ตรวจสอบก่อนเผยแพร่
  • ไม่อนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานที่สอน (พร้อมระบุเหตุผล)

ข้อสังเกตุ: พบว่าหากไม่ส่งแบบสำรวจนี้ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าอนุญาติให้เผยแพร่ได้เลย

ที่มา: หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์และอนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน (e-Lecture)

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s