การได้ 4 คะแนนใน AUN-QA

ในด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรนั้น การได้ 4 คะแนน หมายถึงการที่หลักสูตรต้องมีแผนการรับอาจารย์ โดยพิจารณาทั้ง capability และ capacity และพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้อง รวมถึงบรรจุในแผนทรัพยากรบุคคล (HR) ของคณะ

อ.กรองทอง

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s