การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx รุ่น 4

MU_EdPEx_Assessor_Training_4_2016

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA (Thailand Quality Award) โดยกองพัฒนาคุณภาพ (Mahidol University Quality Development: MUQD)

วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วิทยากร

  • รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิทยากรพี่เลี้ยง

  • รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร คณะวิทยาศาสตร์
  • อ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s