การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Presentation

วิทยากร: ธานี เทพวัลย์

ก่อนม่านเปิด (ก่อนการนำเสนอ)

 • สมองของมนุษยืเราเริ่มทำงานตั้งแต่ปฏิสนธิและไม่เคยหยุดทำงานเลย จนกระทั่งถึงวินาทีที่จะต้องขึ้นมาพูดต่อหน้าสาธารณะ (ขำๆ)

ช่วงนำเสนอ

 • สื่อด้วยภาษากาย
  • กานแต่งกายและลักษณะที่ปรากฎแก่สายตา
   • 90% ถูกปกคลุมด้วยเครื่องแต่งกาย
    • การแต่งกายของสุภาพบุรุษ
     • ไม่ควรเอาอะไรใส่กระเป๋าเสื้อ กางเกงให้รุงรัง
    • การแต่งกายของสุภาพสตรี
     • เสื้อผ้า หน้า ผม (ให้เหมาะ)

   • ข้อแนะนำ: แต่งกายให้ดีกว่าผู้ฟังระดับหนึ่ง (ถ้าผู้ฟังใส่เสื้อนอกแล้วเราไม่ต้องใส่สองตัว…ฮา)
   • รองเท้า: หุ้มปลายเท้าและส้น ขัดให้สะอาดดูดี
  • การสื่อสารทางสายตา
   • สบตาผู้ฟัง
ไม่ควรใส่แว่นดำ
   • ควรให้ผู้ฟังเห็นตาผู้พูด
   • ต้องฝึก ควรมองให้ทั่วทั้งห้อง ไม่ควรมองกวาดไปกวาดมาตลอดเวลา
   • มองผู้ฟังจะรับทราบได้ว่าผู้ฟังฟังอยู่ หรือเข้าใจหรือไม่
  • การทรงตัวและการเคลื่อนไหว
   • ห้ามล้วงแคะแกะเกา
ท่ายืน
   • ยืนตัวตรง ลงน้ำหนักทั้งสองข้าง ไม่เท้าหน้า เท้าหลังกับโต๊ะให้ดูไม่สุภาพ
   • สิ่งที่ถือออกมา อย่าให้เกะกะ ถือมาแล้วควรใช้
ท่านั่ง
   • นั่งครึ่งเก้าอี้ ตัวจะตรง
   • มือวางบนโต๊ะ อาจถือปากกาได้
   • อย่าถอดรองเท้าตอนไปบรรยายหรือนำเสนอแบบนั่ง
  • ท่าทางและการแสดงออกด้วยสีหน้า (มนุษย์เชื่อตามากกว่าเชื่อหู)
   • ยิ้มได้ก็ยิ้มหน่อย สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการบรรยายด้วย
   • นั่งตัวตรงๆ ให้ดูผู้ประกาศข่าว (ปิดเสียงดู) เป็นตัวอย่าง
ท่าทางและการแสดงออก
ท่าประกอบการบรรยาย
   • ท่าทางประกอบการบรรยายสามารถทำได้ สอดคล้องกับเรื่องที่พูด และเป็นธรรมชาติ ไม่ควรแกว่งไปมาอย่างไม่มีความหมายรบกวนการฟังการดู
 • สื่อด้วยภาษาพูด
  • ภาษาที่ใช้
   • ระดับเสียง ดังพอเหมาะ ชัดเจน
   • ศัพท์เทคนิค และคำย่อ ฟังรู้เรื่อง (ถ้าใช้ภาษาอื่น ภาษาต่างชาติ) การออกเสียงถูกอักขระวิธีของภาษานั้นๆ คำควบกล้ำ สำเนียง
   • ภาษาถิ่น
   • ไม่ควรก้าวร้าว อุทาน ตกใจ ประชด สบถ
   • คุณภาพของเสียง ไม่แหลมไม่ทุ้มเกินไป ฝึกฝนได้
   • การเน้นเสียง เพื่อแสดงความสำคัญ ไม่เน้นทุกคำ ไม่ควรพูดราบเรียบไปจนน่าเบื่อ
  • การหยุดวรรค
   • การทิ้งจังหวะ ไม่หยุดกลางประโยค
   • การใช้ช่วงเงียบ รอดูการตอบสนองจากผู้ฟัง
  • และภาษาที่ไม่เป็นคำ (เอ่อ อ่า นะครับ นะค่ะ ใช่ไม่ใช่ เสียงประกอบอื่นๆ)
   • วาสนาของคำพูด (อ่านว่า “วา สะ นา”) หมายถึงความเคยชิดในการใช้คำว่า “นะครับ” ท้ายประโยคที่ฝังลึก
 • การใช้อุปกรณ์
  • ไมโครโฟน
   • ไมโครโฟนมีหลายประเภท ควรรู้จักการทำงานของไมโครโฟนที่จะใช้ (ทดสอบหากไปถึงก่อนเวลา) เช่นบางประเภทจะต้องเปิดค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีถึงจะทำงาน
   • ท่าทางการถือไมโครโฟน ให้ถือแบบปกติ ไม่เลียนแบบนักร้อง
   • การทดสอบไมโครโฟน ไม่ควรพูด “ฮัลโหลๆ เทสต์ๆ” ไม่ควรเคาะ ไม่ควรเป่า ให้พูดเป็นคำภาษาธรรมดาในการทดสอบเช่นสวัสดี
   • ควรระวังเมื่อวางไมโครโฟน ที่อาจกลิ้งตกจากที่วาง หรือขาไมโครโฟน
   • หากเป็นไมโครโฟนแบบมีสาย ไม่ควรม้วนสายเล่น หรือแกว่งไปมา และไม่ควรเดินไปเดินมาให้สายพันขา
   • หากเป็นการนั่งบรรยาย ให้เลื่อนไมโครโฟนเข้าหาตัว ไม่ควรที่จะต้องโน้มตัวไปหาไมโครโฟนเวลาพูด และไม่ควรให้ไมโครโฟนบังหน้าตาผู้บรรยาย
   • หากเป็นไมโครโฟนที่ติดไว้กับตัว อย่าลืมปิดหรือคืนไมโครโฟนก่อนไปเข้าห้องน้ำ หรือบรรยายเสร็จ
  • จอภาพ
   • ไม่ใช้ปากกาขีดเขียนบนฉากรับภาพ
   • ไม่ยืนบังฉากรับภาพ เช่นยืนอยู่หน้าเครื่องโปรเจกเตอร์
  • ตัวชี้ (pointer)
   • ไม่ควรชี้ค้างไว้นานๆ และวนไว้นานๆ
   • แนบมือกับลำตัวเพื่อให้นิ่ง และไม่สั่น หรือใช้อีกมือหนึ่งประคอง
   • ถ้าเป็นการชี้บนเอกสาร ไม่ควรใช้นิ้วมือชี้ ให้หาปากกาหรือวัตถุอื่นมาช่วยในการชี้
 • การดึงผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วม
  • เป็นศิลปะส่วนบุคคล ต้องฝึกฝนและเรียนรู้
 • การมีอารมณ์ขัน
  • การมีอารมณ์ขัน ควรสุภาพ และรู้กาละเทศะ
 • ความเป็นตัวตนตามธรรมชาติ

การสรุปปิดท้ายให้เกิดความประทับใจ

 • สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญ ที่ผู้ฟังควรทราบและจำกลับไปหลังบรรยายจบ
 • ช่วงถามตอบ
  • ฟังคำถามให้จบ
  • คิดก่อนตอบคำถาม
  • ทวนคำถาม อาจเพื่อซื้อเวลาคิดเพิ่ม หรือเพื่อดูว่าเข้าใจตรงกันกับผู้ถามหรือไม่ และเพื่อให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ยินคำถามตั้งแต่ต้นได้ทราบคำถามด้วย
  • ควบคุมอารมณ์ ไม่ทะเลาะกับผู้ที่ถาม (ยอมรับไปก่อน เช่นบอกว่าจะไปลองกลับไปพิจารณาใหม่)
  • ห้ามแก้ตัว

หลังจบการบรรยาย

 • ควรมีการประเมินผลการบรรยาย
  • ประเมินด้วยตนเอง
  • ประเมินโดยผู้อื่น
   • แบบสอบถาม
   • หรือผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากเฟื่อนร่วมงาน
  • ประเมินอะไร
   • ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการบรรยาย
    • ประสิทธิภาพของการพูด ดูที่ผู้พูด
    • ประสิทธิผลของการพูด วัดจากผู้ฟัง
      • เกิดความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังได้ฟังเรื่องที่ต้องการฟัง ผ่านการบรรยายที่มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศที่ดี จดจำ และนำไปใช้ได้หรือไม่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โฆษณา

การนำเสอนอย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร ธานี เทพวัลย์

ความสำคัญของการนำเสนอ

 • ช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • ช่วยส่งเสริมภาวะผู้นำ
 • เป็นที่ยอมรับนับถือ

การนำเสนอ

 • เสนอหน้า
  • เป็นการเสนอตัวเองให้ผู้ฟังรู้จัก เห็น และยอมรับ
 • การเสนองาน
  • เป็นการเสนอความคิดที่มีสาระ เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง เพื่อให้รู้ เห็นด้วย และปฏิบัติตาม

ความหมายของการนำเสนอ

 • เป็นการนำเสนอ เนื้อหา โดยใช้บุคลิกภาพ วิธีการพูด ท่าทาง อากัปกิริยา และการใช้สื่อให้เป็นไปเพื่อส่งเสริม ความกระจ่าง ชัดเจน ความน่าเชื่อถือ น่าสนับสนุนเนื้อหานั้นๆ

ลักษณะของเนื้อหา

 • เป็นข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์
 • เป็นความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นด้วย นำไปปฏิบัติ
 • เป็นความรู้ความสามารถของเรา เพื้อให้ผู้ฟังยอมรับนับถือ

หัวใจของการนำเสนอ

 • ผู้ฟังต้องการอะไร
 • ดูภาพรวมของการนำเสนอ ประกอบด้วยส่วนของผู้ฟังและผู้พูด เนื้อหาและวิธีการนำเสนอ สื่อ และสถานที่
  • ผู้ฟังต้องการอะไร มีความคาดหวังอะไร
  • ฟังแล้วเข้าใจง่าย จำได้ง่าย
  • ฟังแล้วเป็นประโยชน์
  • ผู้ฟังควรมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้นำเสนอ ให้เกียรติผู้พูด
  • ผู้ฟังควรตรงต่อเวลา
  • สร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้พูด
 • หน้าที่ของผู้พูด
  • เลือกเนื้อหาให้ตรงความต้องการ ความคาดหวังของผู้ฟัง (ในกรณีของการสอนนักเรียน ผู้พูดก็คงต้องเลือกให้)
  • เรียงลำดับ ชัดเจน กระชับ
  • เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง
  • ทำตัวให้เหมาะสมให้เกียรติผู้ฟัง บุคลิกดี ใช้สื่อเป็น
  • พูดได้น่าสนใจ น่าติดตาม
  • รักษาเวลา ตรงต่อเวลา
  • ฝึกซ้อม เตรียมตัวมาอย่างดี เตรียมพร้อม
  • สร้างบรรยากาศที่ดีในการบรรยาย
  • เตรียมสถานที่ให้ดี แสง อุณหภูมิ ความชื้น กลิ่น ที่นั่งฟัง ฯลฯ ถ้าเป็นเจ้าภาพด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการ (ในส่วนของผู้พูด เพราะคงไปทำอะไรกับผู้ฟังไม่ได้)

 • ก่อนการนำเสนอ
  • วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องผู้ฟัง ผู้รับข้อมูล สภาพการณ์ วางแผนเตรียมการ เนื้อหา สื่อ ผู้นำเสนอ
 • ช่วงนำเสนอ
  • เริ่มต้น (สร้างศรัทธา) ถ่ายทอด (ทำให้ราบรื่น) ลงท้าย (ให้ประทับใจ)
 • หลังการนำเสนอ
  • ประเมินผล และพัฒนา

ก่อนการนำเสนอ

 • วิเคราะห์สถานะการณ์
  • เสนอเรื่องอะไร ใครฟัง เสนอในสภาพการณ์แบบไหน
   • พูดเรื่องอะไร สำคัญแค่ไหน
   • เรามีความรู้ในเรื่องที่พูดเพียงไร
   • ผู้ฟังเป็นใคร เขาคาดหวังอะไร
   • สิ่งที่เราจะพูดนั้นตรงกับความคาดหวังของเขาหรือไม่
   • เราคาดหวังอะไรจากการพูด
   • จะใช้สื่ออะไร
   • มีเวลาพูดเท่าไร พูดที่ไหน
 • วางแผนและเตรียมการ
  • เค้าโครงเนื้อหา
   • ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย กระชับ น่าเชื่อถือ เรียงลำดับเป็นประเด็นชัดเจน
  • สื่อ มีคุณภาพ เหมาะสม ใช้สื่อเป็น และคล่อง
   • มนุษย์ใช้เครื่องมืออะไรในการเรียนรู้?
    • ตา หู ใจ จมูก ลิ้น กาย
   • เตรียมสื่อโดยคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก ทำทุกวิถีทางให้ผู้ฟัง ได้ฟัง ได้เห็น ชัดเจนที่สุด
    • สื่อที่ใช้กัน กระดานดำ กระดาษขาว flipchart แผ่นใส สไลด์ ฟิล์ม วีดิโอ รวมเป็นคอมพิวเตอร์แทบจะหมดแล้ว
    • สื่อเห็นชัดเจน ข้อความสั้น กระทับ สะอาดหูสะอาดตา ชวนมองชวนติดตาม ชวนฟัง
    • เตรียมสื่อให้ตรงกับเรื่อง เพื่อสนับสนุนในการนำเสนอ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณพอเหมาะกับเวลา ผู้ฟังสัมผัสได้ดี
    • ตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง ทั้งบนสื่อ และเอกสารประกอบการบรรยาย ตรวจการสะกด
    • ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบ (ต้องใช้โน้ตบุ๊ค สายไฟ ที่แปลงปลั๊ก) ใช้งานได้จริง
  • ผู้นำเสนอ ฝึกซ้อม เตรียมพร้อม
   • ซ้อม จับเวลา เช่นถ่ายวิดีโอตัวเองเอาไว้
   • เตรียมทีมงาน
   • เตรียมสภาพร่างกาย
   • เตรียมสภาพจิตใจ
   • เตรียมสภาพแวดล้อม ล่วงหน้า โดยไปก่อนเวลา

ช่วงการนำเสนอ

 • ศรัทธา ราบรื่น ประทับใจ
 • เค้าโครงมาตรฐาน
  • เริ่มต้น …ให้ศรัทธา
   • ส่วนนำ (introduction)
    • เราต้องการจะบอกอะไรแก่ผู้ฟัง (tell them what you will tell them)
    • การทักทาย สร้างบรรยากาศ
    • แนะนำตัว (อาจมีผู้อื่นแนะนำตัวให้)
    • ระบุเรื่อง
    • ระบุวัตถุประสงค์
    • ระบุประเด็นหลัก
  • ถ่ายทอดเนื้อหา …ให้ราบรื่น
   • บอกเล่ารายละเอียดที่เตรียมมา (tell them)
    • ประเด็นหลักที่ 1….
    • ไม่ควรเกิน 3-5 ประเด็นหลัก ถ้ามากกว่านี้จำยาก
    • เชื่อมโยง
  • ลงท้าย …ให้ประทับใจ
   • บอกเขาอีกทีว่าเทื่อกี้ได้บอกอะไร (tell them what you told them)
    • สรุปประเด็นสำคัญ
    • ย้ำประโยชน์ที่ผู้ฟัง องค์กรจะได้รับ
    • ระบุสิ่งที่ต้องการให้ทำ ตัดสินใจ (เช่นขออนุมัติไหม)
    • ตอบคำถาม
    • ขอบคุณ

หลังการนำเสนอ

 • ประเมินผล ในระหว่างและหลังการนำเสนอ
 • พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง หมั่นฝึกตน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผล

วิทยากร: ธานี เทพวัลย์

สื่อแบบ PowerPoint

 • ตัวใหญ่เห็นชัดถนัดตา (big)
 • เรียบง่าย (simple)
 • อ่านง่าย เข้าใจง่าย (clear)
 • เป็นขั้นเป็นตอน (progressive)
 • อยู่กับร่องกับรอย (consistency)

ตัวใหญ่เห็นชัดถนัดตา (big)

 • 1 สไลด์มี 7 บรรทัด
 • ถอยห่างจากจอ 2 เมตรแล้วลองอ่านดู (6-8 เท่าความสูงของจอ)

 • หรือพิมพ์ใส่กระดาษ วางบนพื้น แล้วยืนดูก็พิจารณาได้คร่าวๆเหมือนกัน

เรียบง่ายดูดี (simple, clear)

 • ไม่ควรใช้ลูกเล่นสีสันมากเกินไป

 • ไม่ควรเต็มไปด้วยตัวอักษร

 • ควรนำคำสำคัญมาทำเป็นหัวข้อๆ
 • เปลี่ยนข้อมูลตัวเลขให้ดูง่าย ทำเป็นตาราง ทำเป็นกราฟ
 • ภาพแปลกๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ไม่ควรใส่เข้ามา
 • ไม่ควรใส่ภาพเคลื่อนไหวไปดึงความสนใจจากสิ่งที่ต้องการจะสื่อ
 • เสียงที่ไม่จำเป็นอาจทำให้คนฟังรำคาญ
 • เสียงอาจใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่นกระตุ้นหรือเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อบรรยายเป็นเวลานาน
 • การใช้ภาพเคลื่อนไหวไม่ควรช้ามากจนทำให้เกิดความอึดอัด
 • ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในภาษาอังกฤษ
 • ควรใช้ตัวอักษรฟอนต์พวก Sans Serif แทนฟอนต์ที่มีหาง และตัวอักษรมีความหนาไม่เท่ากัน เช่น Serif หรือ Times
 • การเน้นข้อความ ใช้สีที่แตกต่างกันเน้นแทนการขีดเส้นใต้ที่อาจหมายถึง hyperlink
 • การใช้ bullet และตัวเลข (เหมาะสำหรับการเป็นขั้นตอน)
 • การใช้สีของตัวอักษรให้ตัดกับพื้นหลังอย่างชัดเจน เช่นตัวอักษรสีเข้ม พื้นสีอ่อน หรือตัวอักษรสี่อ่อนบนพื้นสีเข้ม
 • รูปภาพ มีขนาดพอเหมาะ ตำแหน่งที่วางรูปเหมาะสม ให้เป็นศิลปะ

เป็นขั้นเป็นตอน (progressive)

 • ทำให้ชวนติดตาม ไม่สับสน

อยู่กับร่องกับรอย (consistency)

 • การทำให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน เช่นการใช้ bullet point ที่เป็นแบบเดียวกัน หรือเลือกเปลี่ยนบางอันเพื่อเน้น ไม่ควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
 • การใช้สีเน้นข้อความควรเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งการนำเสนอ

การทำโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผล

 • โปสเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อความทางสายตา เพื่อนำเสนอข้อมูลไม่ใช่เป็นการแสดงรูปภาพแต่เพียงอย่างเดียว
 • หลักการนำเสนอด้วยโปสเตอร์
  • ให้โปสเตอร์พูดแทนเรา
  • แต่ไม่ได้หมายความว่าเราหายตัวไปได้
  • โปสเตอร์ที่ดีจะช่วยเริ่มต้นการสนทนาแลกเปลี่ยน
  • สื่อประเด็นสำคัญของเราให้ผู้ชมรับทราบ
  • ใช้หลักการผลิตเช่นเดียวกับ PowerPoint ได้
 • ส่วนประกอบ
  • หัวเรื่อง (title) ขนาดตัวอักษรใหญ่ เห็นชัดเจน
  • ส่วนนำ (introduction)
  • ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ
  • ผลลัพท์
  • สรุป
 • การวางรูปแบบ (ขึ้นอยู่กับว่าโปสเตอร์เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน)
  • ตัวอักษร 20% ของพื้นที่
  • กราฟฟิค 40%
  • ที่ว่าง 40% ทำให้น่าดูกว่าเต็มไปด้วยภาพและตัวอักษร

 • ข้อควรจำ
  • ไปก่อนเวลา
  • อย่าลืมเอาโปสเตอร์ไปจากบ้าน
  • นำเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับติดโปสเตอร์ไปเอง
  • ติดให้ได้ฉาก อย่าให้เอียงน่าเกลียด
  • อย่าลืมนำเอกสารเพิ่มเติมไปด้วย
  • จงอย่าหลบหนีหายไปจากที่แสดงโปสเตอร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: